ОТВОРЕНО ПИСМО във връзка промените в Закона за хазарта

Във връзка с внесения законопроект за изменения в Закона за хазарта, представен от г-н Валери Симеонов, ръководството на ПФК Септември АД – гр. София изразява своята позиция и силното си притеснение от приемането на подобни промени, които в момент на криза и изключително трудна икономическа обстановка след пандемията от Covid-19, могат да засегнат пряко качеството на нашата работа, както да ни лишат от изключително важната подкрепата и дългосрочните партньорски отношения с нашият генерален спонсор, който представлява именно компания в областта на хазартния бизнес.

Вярваме, че до подобен развой на събитията няма да се стигне, тъй като тези решения биха се отразили крайно негативно както на ПФК Септември АД – гр,. София, така и на българския футбол и всички лица пряко свързани с него. Утвърдената практика показва, че именно хазартните компании са логични сътрудници на големите и развиващи се клубове по света, като връзката между продуктите и аудиториите, които двете адресират е неоспорима и е факт във всички икономически развити държави.

Надяваме се на разумна оценка на събитията и силно вярваме в светлото бъдеще на българския спорт!

С уважение,

ПФК „Септември“ София