Финансов отчет - 2022 година

Годишен финансов отчет за 2022 година - Професионален футболен клуб "Септември" АД